CLUB HOUSE TROIA – GOLF TROIA RESORT

CLIENTE Contacto - Sociedade de Construções, S.A.
PROYECTO Club House Troia - Golf Troia Resort
LOCALIZACIÓN Troia
FECHA 2008
PLAZO DE EJECUCIÓN 132 días