BRICOR – NASSICA – VILA DO CONDE

CLIENTE Bricor, SA - Sucursal em Portugal
PROYECTO Bricor - Nassica - Vila do Conde
LOCALIZACIÓN Vila do Conde
FECHA 2011
PLAZO DE EJECUCIÓN 112 días